Gruvmuseet vid Falu Gruva bjuder in dig att delta på en resa i gruvans, Sveriges och världens spännande historia. Här hittar du berättelsen om Falu Gruva från vikingatiden fram till år 1800. Prova att lyfta en malmbår och sortera malm från gråberg. Hur såg det ut innan det stora dagbrottet Stora stöten fanns?

Vågar du åka tunna ner i schaktet eller klättra på en gruvstege? Under gruvans storhetstid på 1600-talet ansågs Falu Gruva vara Sveriges skattkista och taket på det franska slottet Versailles kläddes naturligtvis med koppar från Falu Gruva. Här låg Sveriges första akutsjukhus. Kan du lista ut vilka sjukdomar som gömmer sig bland kissproverna? Nu finns åter våra samlingar med  mynt, mineral och modeller i museet.

På Gruvmuseets innergård hittar du Lilla Gruvbyn – experiment och sagor för hela familjen. I elva små stugor finns möjlighet att leka, klättra, lyssna, känna och testa sig fram till kunskap om de elva metaller och mineraliska produkter som finns representerade och som utvunnits ur Falu Gruva. Lämpligt för små och stora barn i alla åldrar!

Vill du uppleva din underjordiska gruvtur en gång till eller vill/kan du inte besöka gruvan under jord slå dig då till ro i museets filmrum och titta på en 30 minuter lång film från djupet av Falu Gruva.

I juni 2017 öppnade vi dörrarna för berättelsen om Falu Gruva från år 1800 fram till 2001 då Falu Gruva, av FN-organet Unesco utnämns till ett av världens Världsarv.

Öppet maj till september och vissa skollov, övrig tid för bokade visningar. Entré till Gruvmuseet ingår i priset när du köper en gruvtur. Du kan också lösa en separat biljett för Gruvmuseet och våra andra spännande aktiviteter ovan jord.

Sidan uppdaterad: 2017-07-27