Lärare ansvarar för eleverna under hela besöket vid Falu Gruva både ovan och under jord samt vett och etikett vid museibesök.

Ett besök vid Falu Gruva blir mycket roligare om eleverna är förberedda och besöket knyter an till vad de läser i skolan.

Här finns också en information om det praktiska kring ett besök vid Falu Gruva. Vi rekommenderar att lärare och medföljande vuxna läser Inför ett besök – Lärare  innan besöket.

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-29