Falu Gruva är en spännande plats för människor i alla åldrar. Den här guiden är framtagen för att ge information, men även en del praktiska råd, inför ett besök med skolan vid Falu Gruva.

Varför ska skolan använda Falu Gruva?
Falu Gruva är ett museum, i museernas uppdrag ligger ett ansvar inte bara att vårda och bevara kulturarvet, utan också att ge människor tillgång till detta kulturarv. Vid Falu Gruva har det genom åren tagits fram pedagogiska program för att visa upp det kulturarv som finns på platsen, det finns därför också möjlighet att ge eleverna något mer än bara upplevelsen att vara under jord. Gruvhantering och bergsbruk är en gammal och komplex industri, nära förbunden med vetenskapen, och är därför en mycket bra utgångspunkt för ämnesövergripande arbeten inom både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Just vid Falu Gruva finns det spår av 1000 år av miljöpåverkan, tekniska lösningar och samhällsutveckling.

Innan besöket
Hur lärare förbereder ett besök vid Falu Gruva beror naturligtvis på hur besöket hänger ihop med den övriga undervisningen.
Några punkter att tänka på är:

  • Vad är målet med besöket?
  • Ska besöket bindas ihop med ett tema i skolarbetet?
  • Går det att knyta ihop övrig undervisning med det som upplevs vid Falu Gruva?
  • Kan eleverna gå på egen hand, eller är det bäst om klassen är samlad under hela besöket?

När du berättar om besöket för eleverna är det bra att berätta om hur besöket hänger ihop med
skolarbetet. Genom att se till att eleverna har en grund att stå på upplever de också besöket som
intressantare.

Besök i Gruvmuseet
Klasser som bokar en guidad visning i gruvan har fritt inträde på Gruvmuseet när det är öppet. Vid besök i Gruvmuseet måste klassen registreras, och det måste vara en pedagog närvarande för var 10 eleve. Ryggsäckar och större väskor får inte tas med in i museet, men det finns låsbara skåp i kapprummet.

Ladda ner vår handledning för utställningarna om Falu Gruvas historia.

Boka ett besök vid Falu Gruva
Det vanligaste är att skolor bokar en visning nere under jord i Falu Gruva. En sådan guidad tur tar ca en timme. Alla bokning sker via receptionen som kan nås på telefon 023- 78 20 30 eller e-post info@falugruva.se, finns det frågor eller intresse av ett specialutformat program kan receptionen hänvisa vidare till berörda personer.

Sidan uppdaterad: 2018-01-29