Falu Gruva har en lång tradition med pedagogiskt arbete från Christopher Polhems ”Laboratorium mechanicum” på 1700-talet via bergsskolorna på 1800- och 1900-talen till museets pedagogiska arbete idag. Falu Gruva besöks årligen av mer än 200 skolklasser från hela Sverige och andra europeiska länder.

De flesta skolklasser som kommer till Falu Gruva väljer att gå en guidad visning under jord i Falu Gruva. Det finns också möjlighet att boka guidade turer i Gruvmuseet. Vi samarbetar kontinuerligt med pedagogerna i Falu Kommun, exempelvis Teknikverstan, Gruvbäckens pedagogiska centrum och Naturskolan för att erbjuda särskilda program för skolklasser.

För skolor i Dalarna är det möjligt att åka Kulturbuss till Falu Gruva. Mer information om Kulturbuss finns hos Dalatrafik.
» Kulturbussen, Dalatrafik

Förutom guidade visningar erbjuder vi dessa skolprogram till alla skolor, oavsett hemkommun.

» Att hitta en skatt, ett skolprogram i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen anpassad för åk 1-3.

» Kemin i underjorden, ett skolprogram om mineraler anpassat för åk 4-6.

» Teknisk visning av Falu Gruva, en teknisk genomgång av Falu Gruvas historia anpassad för åk 7-9 samt gymnasiet.

» Gruvdrängstur, en tidsresa tillbaka till 1800-talets början anpassad för åk 1-6.

» Gruvlavar, vattenhjul och timmerkistor, ett skolprogram om teknik och konstruktioner anpassat för åk 3-7

» Skolprogram för särskolan, specialanpassade program utifrån elevernas förutsättningar

Tillgänglighet
Gruvturer går av säkerhetsskäl inte att anpassa för personer med motoriska funktionsnedsättningar. Vid behov kan vissa av programmen genomföras helt och hållet ovan jord. Kontakta museipedagogen om du har funderingar kring tillgänglighet.

Sidan uppdaterad: 2018-01-29