RIKTAR SIG TILL ÅRSKURS 1-3

I den skog som låg på platsen där gruvan finns i dag hittades en gång en märklig skatt. Följ med när vi undersöker hur malmen från Falu Gruva förvandlades till skinande koppar.

Med avstamp i gruvans tidiga historia ställer vi oss frågor om vad som är värdefullt och hur man bestämmer vem som äger en skatt. I programmet ingår en guidad visning nere i Falu Gruva och arbete i Gruvmuseets utställning om gruvans historia från vikingatiden till och med 1800-talet.

Tidsåtgång
Programmet tar 1,5 timme och utgår från det centrala innehållet i LGRII.

Samhällsorienterande ämnen
Att leva tillsammans
Att leva i närområdet

Naturorienterande ämnen
Material och ämnen i vår omgivning

Kostnad
80 kr per elev/lärare minipris 1 200 kr.

Tillgänglighet
Gruvturer går av säkerhetsskäl inte att anpassa för personer med motorisk funktionsnedsättning. Vid behov kan vissa av programmen genomföras helt och hållet ovan jord. Kontakta museipedagogen om du har funderingar kring tillgänglighet.

Att hitta en skatt i PDF för utskrift

 

Sidan uppdaterad: 2016-08-12