RIKTAR SIG TILL ÅRSKURS 1-6

Har du det som krävs för att bli en gruvdräng? Gör en tidsresa och förflyttas tillbaka till Falu Gruva år 1812, när det mesta arbetet utfördes för hand i gruvan.

Falu Gruva behöver fler arbetare, och vid ankomsten till gruvan får eleverna träffa överstigaren, eller hans hustru. De kommer att ta eleverna med ner i gruvan och på vägen ställs eleverna inför prov på kunskap, styrka, samarbete och mod, i anslutning till de arbetsuppgifter som förekom vid Falu Gruva fram till mitten av 1800-talet. De som klarar alla prov har visat sig dugliga till att arbeta i gruvan och får med sig ett intyg.
Tidsresan ger eleverna möjlighet att få en inblick i det arbete som föregick i gruvan och några av de kunskaper som en gruvarbetare måste ha.

Tidsåtgång
Programmet tar ca 1 timme.

Kostnad
80 kr per elev/lärare minipris 1 200 kr.

Tillgänglighet
Gruvturer går av säkerhetsskäl inte att anpassa för personer med motorisk funktionsnedsättning. Vid behov kan vissa av programmen genomföras helt och hållet ovan jord. Kontakta museipedagogen om du har funderingar kring tillgänglighet.

Gruvdrängstur i PDF för utskrift

Sidan uppdaterad: 2018-08-14