bilder_nyhetsbrev_sept2

Riktar sig till årskurs 3-7

Gruvarbete kräver starka och hållfasta konstruktioner, både över och under jord.

Kring Falu Gruva finns en unik samling av gruvlavar, vattenhjul och andra konstruktioner både som modeller och i full skala. Vid besöket tittar vi närmare på några av konstruktionerna och sedan får eleverna prova att i mindre grupper bygga en egen gruvvlave.

I programmet ingår visning av gruvan under jord och i gruvmuseet, samt 30 minuters byggtid. Till den egna konstruktionen används trästickor och limpistol.

Programmet är uppbyggt för att uppfylla följande centrala innehåll i LGR11 åk 4-6, men kan även anpassas till äldre elever.

Tekniska lösningar
Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Tidsåtgång

Programmet tar 2 timmar och innehåller ett besök i Falu Gruva. Ta på er oömma kläder och skor.

Kostnad

90 kr per elev/lärare. Minsta kostnad för en klass är 1500 kr.

Tillgänglighet

Gruvturer går av säkerhetsskäl inte att anpassa för personer med motorisk funktionsnedsättning. Vid behov kan programmet genomföras helt och hållet ovan jord i Gruvmuseet och vid Creutz lave. Kontakta museipedagogen om du har funderingar kring tillgänglighet.

Sidan uppdaterad: 2016-09-14