RIKTAR SIG TILL ÅRSKURS 4-6

Vid Falu Gruva kan du upptäcka hur mineraler har använts genom alla tider, och hur beroende vi är av mineraler idag.

Det blir ett spännande besök både under och ovan jord där vi inriktar oss på elva av de mineraler som brutits vid Falu Gruva.

Programmet är uppbyggt för att uppfylla följande centrala innehåll i LGR11 åk 4-6

Kemin i samhället
Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Kemin och världsbilden
Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Kemins metoder och arbetssätt
Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Tidsåtgång
Programmet tar 2 timmar och innehåller ett besök nere i Falu Gruva. Ta på er oömma kläder och skor. Programmet erbjuds maj-juni och augusti-september.

Kostnad
90 kr per elev/lärare minipris 1 500 kr.

Tillgänglighet
Gruvturer går av säkerhetsskäl inte att anpassa för personer med motorisk funktionsnedsättning. Vid behov kan vissa av programmen genomföras helt och hållet ovan jord. Kontakta museipedagogen om du har funderingar kring tillgänglighet.

Kemin i underjorden i PDF för utskrift

 

Sidan uppdaterad: 2016-08-12