RIKTAR SIG TILL ÅRSKURS 7-9 OCH GYMNASIET

Falu Gruva har under hela sin historia varit en aktiv del av teknikutvecklingen i samhället. Hit lockades äldre tiders främsta genier, ingenjörer och mekaniker för utmaningen att utveckla gruvbrytning, pumpar och energiförsörjning.

Vid Falu Gruvas välbevarade miljöer ställs du öga mot öga med de problem och lösningar som har format gruvarbetet från äldsta tid till idag. Falu Gruva erbjuder visningar med speciell inriktning mot teknik för högstadiet och gymnasiet. I visningen ingår en vandring nere i Falu Gruva samt besök vid den unika industrimiljön kring Creutz schakt.

Vintertid
Under vintern måste byggnaderna vid Creutz schakt stängas för att skydda byggnaderna från is och snö. Eftersom detta hänger ihop med temperatur- och väderväxlingar är det inte möjligt att säga under vilken tid byggnaderna är stängda, men vanligtvis är det under perioden december-mars. Under denna period erbjuder Falu Gruva en underjordisk visning med teknisk inriktning samt visning i Gruvmuseet.

Tidsåtgång
Programmet tar ca 1,5 timme och innebär en vandring, via trappor, i Falu Gruva samt vistelse utomhus kring Creutz schakt.

Kostnad
80 kr per elev/lärare minipris 1 200 kr.
Enbart underjordisk visning tar 1 timme och kostar 50 kr/elev och lärare minimipris 1000 kr.

Tillgänglighet
Gruvturer går av säkerhetsskäl inte att anpassa för personer med motorisk funktionsnedsättning. Vid behov kan vissa av programmen genomföras helt och hållet ovan jord. Kontakta museipedagogen om du har funderingar kring tillgänglighet.

 

Programmet som PDF-fil

 

Sidan uppdaterad: 2016-08-11