RIKTAR SIG TILL ÅRSKURS 7-9

Jordens resurser är begränsade, och frågan om vem som har rätt att bestämma över dem har varit aktuell i alla tider. Genom Falu Gruvas historia får vi exempel på hur naturens resurser har nyttjats under 1000 år av gruvdrift.

I programmet går vi igenom olika samhällsgruppers inställning till malmen i marken, och i ett kortare rollspel får eleverna själva diskutera fram vilka som har rätt till en resurs, och hur de kan påverka användandet av malmen.

I programmet ingår en vandring nere i Falu Gruva, en genomgång av utställningen om Falu Gruvas historia samt eget arbete.

Tidsåtgång
Programmet tar ca 1,5 timme och utgår från det centrala innehållet i i LGR11.

Samhällskunskap
Rättigheter och rättskipning
Samhällsresurser och fördelning

Geografi
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Historia
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar

Kemi
Kemin i vardagen och samhället

Svenska
Tala, lyssna, samtala

Kostnad
80 kr per elev/lärare minipris 1 200 kr.

Tillgänglighet
Gruvturer går av säkerhetsskäl inte att anpassa för personer med motorisk funktionsnedsättning. Vid behov kan vissa av programmen genomföras helt och hållet ovan jord. Kontakta museipedagogen om du har funderingar kring tillgänglighet.

Programmet i PDF för utskrift

 

Sidan uppdaterad: 2016-08-11