Vi är glada att kunna berätta att gruvans berguvspar – som setts och hörts i området under vintern – nu också tagit den nya bolådan i besittning. I vår berguvskikare vid Östra utkiken har man sett honan liggande i häckningslådan flera dagar i rad.

Sidan uppdaterad: 2018-02-12