Området kring Creutz schakt är en av Sveriges bäst bevarade samlingar av gruvbyggnader från mitten av 1800-talet. Byggnaderna är öppna för besök  under våra ordinarie öppettider. På vintern stängs Creutz lave och Creutz spelhus.

Guidade visningar
Under högsäsong har vi flera visningar per dag i Creutz-ensemblen. Guiden visar och berättar om de historiska byggnadernas funktion.

Creutz hjulhus
Från vattenhjulet i Creutz hjulhus drevs pumparna i Creutz schakt.

Husbergs pivå
I en pivå är det möjligt att byta riktning på linorna till gruvschakten. Det gjorde att samma vattenhjul kunde driva hissningen i flera gruvschakt.

Creutz spelhus
Från spelhuset drevs linorna som skötte upphissningen av malm i gruvschakten. I spelhuset är det möjligt att se  både vattenhjulet  och det koniska spelhjulet. Vattenhjulet som genom den gemensamma axel drev upphissningen och spelhjulet som fungerade som en automatisk växel vid hissningen för att linorna hela tiden skulle färdas med samma hastighet.  Spelhjulet är det enda bevarade i Sverige.

Creutz lave
Byggnaden är troligtvis landets äldsta lave som fortfarande står på sin ursprungliga plats.

Laven sattes upp för att skydda det 208 m djupa schaktet som började anläggas 1662. Schaktet har använts för pumpning av vatten, uppfordring av malm, ventilation och persontransporter. Än idag hörs klangen från laven från en gammal varningsklocka för pumpstopp.

Byggnadsår 1852. Konstruktör C.G. Husberg.

I laven kan du titta 208 meter ner i schaktet från Sveriges högsta bro.

» Här hittar du en karta över området med alla sevärdheter, butiker och byggnader (PDF-fil)

Sidan uppdaterad: 2019-09-20