Här arbetade barnen med att sortera finkrossad malm från gruvan. Fram till att gruvan fick sitt första anrikningsverk 1927 sorterades all malm för hand. Pojkarnas arbete i Vaschet var som regel det första steget till arbete under jord. Vid Falu Gruva finns ett välbevarat vaskverk, kallat Vaschet, från 1880-talet.

Historik om Vaskverket
Innan 1927, då gruvan fick sitt första anrikningsverk, krossades den uppfordrade malmen på skrädbacken intill schaktet där den hissats upp. Grövre malm och gråberg sorterades för hand av vuxna gruvarbetare. Den finkrossade malmen och malmsyltan (gruset) kördes i skottkärror eller i vagn dragen av häst till vaskeriet, som i folkmun kallades för Vaschet.

Transporten med malm gick upp på en brygga tre meter över marken. Där stjälptes malmen ned i en tratt och passerade via en skakränna till en roterande cylinder med vattenspolning för att sedan falla ut på två roterande bord. Omkring varje bord satt pojkar i tio-tolv årsåldern och plockade åt sig den tyngre glänsande malmen medan gråberg fördes åt sidan. Varje pojke hade en låda som han plockade ner malmen i.

Betalningen avgjordes av antalet fyllda lådor. För ett fullt tråg betalades vid sekelskiftet 1900 två öre och pojkarna brukade kunna fylla mellan 20 och 30 lådor per dag. Arbetsdagen började klockan 6.00 och slutade 18.00.

Genom hål i den roterande cylindern urskildes den så kallade plockmalmen i kornstorlek. Plockmalmen lades utanför vaskverket där den genomletades av pojkar i 8-10 årsåldern. De plockade ur gråbergskorn som sedan användas som fint gårdsgrus. Det var ett trist och långsamt arbete. Varje pojke fick ihop en till tre lådor per dag. En låda gav 12 öre i betalning.

Sidan uppdaterad: 2017-07-25