Vid 1400-talets slut bröts och smältes nära 300 ton koppar varje år.

Handelsförbindelserna mellan Sverige och kontinenten gick genom Hansan och tack vare de lübeckska pundtullräkenskaperna kan man följa kopparexportens mängd från 1300-talet och framåt.

Under 1400-talet fick andelsägarna i gruvan, bergsmännen, ett stort inflytande på såväl Dalarnas som Sveriges ekonomi och politik. Bergsmännens gille fick sitt namn efter helgonet Sankt Örjan. Inget annat gille i Sverige har haft en liknande prägel av krigisk sammanslutning som kunde fullfölja även politiska syften.

1500- talet
År 1533 fick kung Gustav Vasa nog av bergsmännens uppror och olydnad och beordrade till möte vid Kopparberget. Efter ett rungande strafftal som räckte hela dagen lät kungen avrätta några av upprorsledarna. Därmed var bergsmännens politiska glansperiod över.

På 1570-talet förbättrades metoderna för vattenpumpning och uppfordring. Den tekniska utvecklingen sammanföll med större efterfrågan på koppar i Europa och gruvan gick mot sin storhetstid.

Sidan uppdaterad: 2014-11-26