Under 1700-talet minskade kopparproduktionen i Falu Gruva och gruvföretaget började bredda sin verksamhet med järnproduktion och sågade trävaror. Falu Rödfärg började tillverkas i liten skala under tidigare århundraden men under 1700-talet tog produktionen fart på allvar.

Sidan uppdaterad: 2014-11-26