1900-talet

Falu gruva levde vidare under 1900-talet men kopparproduktionen hade blivit en biprodukt. Gruvbrytningen dominerades av svavelkis och zink. Sedan 1969 har några av äldsta delarna av gruvan varit tillgängliga för allmänheten. Under 1980-talet var företaget landets största skogsindustriföretag och ett av världens tio främsta. Namnet förkortades till STORA.  Den 8 december 1992 upphörde gruvbrytningen i Falu Gruva.

Idag
Gruvan ägs och förvaltas sedan år 2000 av den fristående Stiftelsen Stora Kopparberget. I december 2001 utsåg Unesco Falu Gruva tillsammans med delar av staden Falun och bergsmansbygden till ett av världens världsarv.

Total produktion vid Falu Gruva
Totalt har det brutits ca 30 miljoner ton malm, varav 10 miljoner de sista hundra åren. Metallinnehållet i den brutna malmen uppskattas till:

Svavel              3 500 000 ton
Zink                    500 000 ton
Koppar                400 000 ton
Bly                        160 000 ton
Silver                            380 ton
Guld                                   5 ton

Sidan uppdaterad: 2019-02-21