Historien om Falu Gruva sträcker sig långt långt tillbaka i tiden.

Vi vet inte när Falu Gruvas historia börjar. Antagligen bröts det malm här redan på vikingatiden. Den äldsta skriftliga handlingen om gruvan är från år 1288. Dokumentet är ett bytesbrev som bekräftar att biskop Petrus Elofsson i Västerås fick rätt att lösa tillbaka en åttondel i Kopparberget, på den tiden kallat Tiskasjöberg. Så väl kung Magnus Ladulås som ärkebiskopen i Uppsala och ytterligare tre biskopar har undertecknat brevet.

Privilegiebrevet 1347
Kung Magnus Eriksson privilegiebrev till bergsmännen år 1347 är en bekräftelse på tidigare utfärdade privilegier och innehåller detaljerade upplysningar om hur arbetet skulle bedrivas vid Kopparberget. Dokumentet kompletterades 1360 med en brytningsförordning och blev standard för ordningen vid berget ända fram till 1600-talets början.

Sidan uppdaterad: 2015-07-13