Ågs bruk anlades år 1828 av Stora Kopparbergs Bergslag som hjälphytta till Svartnäs bruk. Malmen kom från Vintjärn, Skinnaräng i Vika och Sjögruvan i Svärdsjö. I Åg smältes malmen och göts till tackjärn. Tackjärnet fraktades sedan vidare till Korså bruk där det omvandlades till smidbart järn. Anläggningen drevs med framgång i 99 år. Innan Domnarvets Jernverk togs i drift 1878 var Ågs bruk den största tackjärnsproducenten i Stora Kopparbergs Bergslags ägo.

Från Vintjärn till Åg gick två forvägar, en sommarväg och en vinterväg. Sommarvägen hade ungefär samma sträckning som den väg man åker på idag. På vintern åkte man på isen över tjärnar och sjöar. I mitten av 1800-talet kunde det vara 500-600 hästar på en och samma dag som transporterade malm från gruvan i Vintjärn till bland annat Svartnäs bruk och Ågs bruk. Transporterna var ett problem eftersom bruken behövde en jämn tillförsel av malm och kol. Hårda vintrar och stora mängder snö kunde ställa till stora problem.

År 1882 började Stora Kopparbergs Bergslag bygga en smalspårig järnväg mellan Vintjärn och Hinsen för att förbättra transporterna av malm och träkol . I slutet av året därpå var den 21 km långa järnvägen färdig. Ågs järnväg var speciell på flera sätt. Dels på grund av sitt ensliga läge  och dels för att den inte hade några säkerhetsföreskrifter. Under järnvägens drygt 60 år fick den en betydelsefull roll för samhället då även post, handelsvaror och en viss persontrafik kördes med tåget.

När masugnsdriften i Åg lades ner 1927 hoppades man att verksamheten skulle återupptas och det beslutades att ingenting skulle rivas. Idag kan man därför uppleva en nästan komplett bruksanläggning. Den välbevarade hyttan ligger i vacker bruksmiljö där mycket från brukstiden finns kvar. Masugnen, rostugnen, klensmedjan och övriga hyttbyggnader är intakta och i tämligen gott skick.

På sommaren 1947 började man riva upp rälsen mellan Åg och Vintjärn – banvallen skulle bli landsväg. Ännu idag går vägen mellan Vintjärn och Åg på den gamla järnvägsbanken. Den sista biten går över Ågsjöns vatten och är en vacker och dramatisk entré till bruket.

Sidan uppdaterad: 2014-10-14