Stora Kopparbergs Bergslag anlade 1735 sitt första järnbruk i Svartnäs för att klara Falu Gruvas och Avesta kopparverks behov av redskap och annan manufaktur av järn. Det var viktigt att platsen skulle vara tillräckligt långt borta från Falun för att bruket inte skulle konkurrera med kopparhanteringen om ved och kol.

Bolagets privilegium gav de första åren endast rättigheter att producera det som behövdes inom företaget. Stångjärnet fick inte säljas. Även om privilegierna stegvis utökades efter några år motsvarade inte resultaten förväntningarna och Bergslaget valde att i perioder under 1700-talet arrendera ut bruket.

Ett något märkligt hinder i produktionen var under många år sträckan på tre mil på skogsstigar till Svärdsjö kyrka. Smederna var flitiga kyrkobesökare och för att komma i tid till söndagens gudstjänst var de tvungna att sluta sitt arbete redan på lördagens morgon. De var tillbaka på sin arbetsplats måndag förmiddag. Tidsförlusten motsvarade en produktionsminskning på ca 15 ton stångjärn per år. År 1794 fick Svartnäs ett eget kapell. Bergslaget bidrog med 300 riksdaler till kyrkobygget.

År 1801 ändrades privilegierna och det blev tillåtet att sälja hela tillverkningen av stångjärn. Året efter tog Bergslaget tillbaka verksamheten i egen regi och en helt ny epok inleddes. Bolaget började bygga ut i Svartnäs och ansökte även om att få anlägga ytterligare järnbruk. På grund av problem att få tillräckligt med träkol från de närliggande skogarna tillkom Ågs masugn år 1826 som hjälphytta till Svartnäs.

Malmen togs huvudsakligen från järngruvorna i Vintjärn. Med de nya anläggningarna under 1800-talet kunde bruket tillverka tackjärn, smältjärn och stångjärn. I manufaktursmedjan tillverkades bland annat plogbillar, spik och liar.

Ett problem med Svartnäs och flera andra järnbruk inom företaget var de långa transporterna. Efter många turer tog bolaget beslutet att koncentrera satsningarna på ett enda stort järnbruk och 1873 inleddes arbetet med Domnarvets Jernverk i Borlänge. Parallellt med Domnarvets ökning avvecklades de små bruken. Svartnäs bruk lades ner år 1889.

Sidan uppdaterad: 2014-10-14