År 1788 besökte kung Gustaf III Dalarna. Det var oro i landet, krig mot Ryssland och Danmark och kungen reste runt i landet för att vädja till folket om deras stöd. Vid ankomsten till Falun den 16 september var hela staden upplyst av eldar och facklor. I det stora dagbrottet Stora Stöten bildades ett stort G av gruvans folk med facklor i händerna.

Den 20 september besökte kungen gruvan och bjöds på middag i Rådsalen. Händelsen finns förevigad på en tavla av Per Hilleström. Vid avfärden från gruvan hade blåklädda linor ersatt hästarna vid kungens vagn och 40 högre och lägre tjänstemän vid gruvan drog vagnen i hög fart mot staden. Kungen tyckte inte om påhittet och befallde dem att stanna. Först efter hans tredje tillsägelse stannade männen. De framförde sina ursäkter för ”detta kärlekens menlösa wåld”, men kungen klev ur vagnen och fortsatte färden till fots.

De blåklädda linorna sparades och finns idag i Gruvmuseet. I gruvans gästbok skrev kungen följande text:

”Sedan jag vid 9 års ålder 1755, första gången nedsteg i Fahlu Grufva, och som Sveriges Kronprins nu i dag jämt 20 år senare sedan den 20 Sept. 1768 andra gången gick ner i Fahlu Grufva, har jag idag som Sveriges Konung, för tredje gången besökt denna, för Riket viktiga skatt och gått till 118 famnars djup. Rådsalen i Stora Grufvan den 20 Sept. 1788.”

Sidan uppdaterad: 2016-02-01