Johan III, Gustav Vasas näst äldste son, gjorde flera försök att öka produktionen vid Kopparberget. En av de viktigaste insatserna var att anställa Olof Knutsson som bergmästare. Knutsson hade på 1550-talet varit anställd av Gustav Vasa som sakkunnig vid landets bergverk. Hans insatser fick stor betydelse för Kopparbergets utveckling och produktionskurvan började stiga uppåt.

Johan III strävade efter att kontrollera både driften och handeln med koppar. År 1580 inleddes det första kopparmonopolet. All handel för export skulle gå via kungens köpman. Det första systemet gick inte att upprätthålla men kronan behöll en fast kontroll över kopparhandeln även framöver.

År 1578 bestämde Johan III att det skulle finnas en bardskärare, dåtidens kirurg, vid gruvan. Gruvarbetet var farligt och många olyckor inträffade. På en räkning från 1601 står angivet att gruvarbetare blivit bitna och sparkade av hästar, skadat sig i huvudet, bränt sig och fått huggskador. Läkaren tog 1 daler per skada och en arbetare tjänade fyra öre om dagen. Det gick 32 öre på en daler.

Sidan uppdaterad: 2016-02-01