När drottning Kristina abdikerade från tronen 1654 blev hennes kusin, Karl X Gustav, kung. Bara några år senare avled kungen och en förmyndarregering fick ta hand om landet då den nye monarken, Karl XI, bara var 4 år gammal. Den lille kungen växte upp till en blyg, arbetsam och plikttrogen man som intresserade sig för problemen ute i riket. Han vantrivdes med hovlivet och reste gärna i landet.

Karl XI var flera gånger i Falun och besökte gruvan. Efter det stora raset 1687 kom han några veckor senare för att inspektera förödelsen. När kungen stod och förberedde sig för nedgång i gruvan rasade gångvägen ihop. Några gruvarbetare som väntade längre in blev dödade av rasmassorna. Vid samma besök lät kungen och hans följe väga sig på koppar-vågen i Falun. Karl XI vägde 9 lispund och 15 marker. Det motsvarar ca 73 kg.

Det finns många historier om att Karl XI ska ha rest omkring ensam, klädd som en enkel man. I berättelserna kallas han för ”Gråkappan”. Han kunde oväntat dyka upp var som helst, straffa dem som inte skötte sig och ställa problem till rätta. Det är tveksamt om berättelserna är sanna men det är riktigt att han förflyttade sig ofta och snabbt. Karl XI var en skicklig ryttare. Han registrerade den tid de olika sträckorna tog och skrev upp när han slog ett nytt rekord.

Sidan uppdaterad: 2016-02-02