År 1810 utsågs den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte till Sveriges kronprins. Hans namn som kung blev Karl XIV Johan. Den tidigare militären skulle komma att föra en målmedveten fred- och neutralitetspolitik. Jean Baptistes nya hemland och rike var ett land av bönder, 90 % av befolkningen bodde på landet och försörjde sig på jordbruk. Städerna var mycket små.

Karl XIV Johan besökte Falun och gruvan vid flera olika tillfällen. Vid andra besöket gick han ned i gruvan till 200 meters djup. Han skrev sitt namn på en bergvägg och signerade även gruvans gästbok.

Vid sista besöket 1837 fick han ett pampigt mottagande med beriden eskort från Gruvriset vid infarten till Falun. Vid gruvan hölls ett hälsningstal på franska som kungens besvarade. Överallt stod det gruvarbetare med tända bloss. Nere i dagbrottet Stora Stöten kunde man läsa i eldskrift ”Lefve Konungen”. På några minuter förvandlades sedan skriften till det kungliga monogrammet.

Sidan uppdaterad: 2016-02-02