Den 15 februari 1347 inspekterade kung Magnus Eriksson Kopparberget. Han blev förargad över att bergsmännen hade slarvat bort de tidigare privilegierna och att det rådde stor okunnighet om hur berget skulle brukas.

Ett nytt detaljerat privilegiebrev skrevs två dagar senare på kungsgården vid Husby i södra Dalarna. Dokumentet ger detaljerade upplysningar om förhållandena i och vid gruvan. Några år senare kompletterades brevet med en brytningsstadga. Innehållet i de båda handlingarna kom att gälla för verksamheten vid Kopparberget ända fram till början av 1600-talet.

Kung Magnus hade stora ekonomiska problem och inkomsterna från landets gruvor var viktiga. År 1332 hade han köpt Skåne av Danmark för 34 000 mark silvermynt. Kungen blev tvungen att ta stora lån och belånade bland annat delar av Kopparbergets kommande vinst.

Under en period var kung Magnus en av Europas starkaste furstar och planerade korståg mot Ryssland, men han tappade greppet om landet, blev avsatt som kung och flydde till Norge. Stormännen valde istället hans svåger Albrekt av Mecklenburg till kung.

”Med Guds nåde Sveriges, Norges och Skånes konung”

Sidan uppdaterad: 2016-08-12