Förr trodde man att det fanns ett sjörå i varje sjö, ett skogsrå i varje skog och ett bergsrå i varje berg. Det är bergsrået som äger malmen och det är hon som bestämmer när tiden är inne för gruvdrift.

I Falu Gruva kallas hon för Gruvfrun. Gruvfrun vakar över arbetet i gruvan och om hon upptäcker något fel slår hon larm. Hon kan även straffa den som inte sköter sitt arbete ordentligt. Gruvfrun vill ha ordning och reda i berget och tycker inte om visslingar, svordomar och buller. I många gruvor brukade gruvarbetare knacka i berget och artigt hälsa god morgon när de kom till sina arbetsrum.

De som har sett Gruvfrun har berättat att hon alltid är mycket vackert klädd. När hon har ljusa kläder betyder det att allt är väl i berget men om hon bär svart betyder det fara. Gruvfrun har räddat många gruvarbetare genom att visa sig i svarta kläder straxt före en olycka eller ett ras. Gruvarbetarna har då skyndat sig upp från gruvan. De som inte har lyssnat på hennes varning har det gått illa för.

Sidan uppdaterad: 2014-11-20