Max åtta deltagare på guidade turer under jord

Falu Gruva har beslutat om ytterligare begränsningar av antalet deltagare på guidade visningar under jord.

Beslutet fattades som en följd av de skärpta restriktionerna som införts för att minska risken för smittspridning.

Falu Gruva har sedan pandemin tog fart minskat antalet deltagare på de guidade visningarna från 30 till 23. Nu kommer maxantalet alltså vara åtta platser per gruvtur.

Det nya maxantalet införs den 24 november och gäller tills vidare.

Mer om nya rutiner till följd av pandemin