Falu Gruva under jord

Det finns över 4 000 namngivna schakt, bergrum och gångar nere i Falu Gruva. Några av dessa besöker vi på våra guidade visningar under jord.

Följ med 67 meter ner i underjorden

Den guidade visningen under jord går genom gruvgångar, stora salar och förbi djupa schakt. Det gäller att se efter var man sätter fötterna, ha hjälmen stadigt på huvudet och att lyssna noga på vad guiden säger – det finns särskilda regler som bara gäller i underjorden.

Förr i tiden trodde gruvarbetarna på Gruvfrun, att hon vaktade berget, och därför vågade de inte skrika, svära eller spotta. Och vem vet, hon kanske fortfarande syns till där nere?

Alla schakt, orter och arbetsrum (se ordlista!) har enligt gammal tradition egna namn. Totalt finns hela 4 000 namngivna platser i Falu Gruva och några av alla dessa finns i besöksgruvan.

Tre spännande stopp på gruvturen

Creutz schakt

Dropporten är ingången till gruvan, därefter går turen via Amalias sänke till det mäktiga Creutz schakt. Schaktet, som är från 1600-talet, är hela 208 meter djupt. Ändå vågade gruvarbetare sig på att använda trätunnan som hänger över avgrunden som hiss – de balanserade på kanten och hoppade av i farten. 

Allmänna Freden

Allmänna Freden är ett stort bergrum där en av bergväggarna fungerar som gruvans gästbok för kungligheter på besök. De första namnteckningarna i guld skrevs där redan i slutet av 1800-talet. En del av Allmänna Freden kallas för Julklappen. Här hittades malm i juletid – därav namnet – och en påminnelse i våra dagar är den evigt gröna julgran som står därnere.

Osman Pascha

Efter Rålambs schakt från 1732 går turen vidare genom orten med det med, för att vara i Dalarna, ovanliga namnet Osman Pascha. Gruvgången uppkallades efter en turkisk härförare vid 1800-talets slut (bilden), vilket tydligt visar att Falun var en del av den stora världen. 

Gruvordlista

Schakt

Ett hål som går rakt eller sluttande ner i berget.

Lave

En byggnad som täcker ett schakt.

Sänke

Ett rum i berget som är format av malmbrytning brant nedåt.

Ort

En gruvgång – alltså en tunnel – i berget.

Tillmakning

En brytningsmetod där ved eldades mot bergväggen så att malmen gick att bryta loss med kilar och stänger.

Andra sevärdheter vid Falu Gruva

Stora Stöten

Läs mer

Gruvmuseet

Läs mer

Historiska byggnader

Läs mer

Visste du att…

… gruvan är 610 meter djup och totalt sett genom historien har haft sammanlagt 80 kilometer gruvgångar? Som besökare i gruvan får du följa med ner till 67 meters djup och sträckan som turen omfattar är cirka 600 meter.

… det finns en julgran som aldrig tappar barren på den plats som kallas Julklappen i besöksgruvan? Det beror på att kopparvitriol i kombination med kylan under jord bevarar den. Samma sak hände med gruvdrängen Fet-Mats som hittades många år efter att han dött.

… runt två miljoner besökare har gått ner i gruvan sedan den första guidade visningen 1969? Redan på 1700-talet fick besökare följa med ner under jord – de fick åka tunna, gå i fuktiga trätrappor och balansera på fritt hängande stegar.