Stora Kopparberget och Falu Gruva har sedan lång tid fängslat vetenskapsmän, forskare och studenter från många olika discipliner. Namnkunniga personer som Christopher Polhem, Carl von Linné och kemisten Jöns Jacob Berzelius i äldre tider och Sten Lindroth under 1900-talet har alla bidragit till nya insikter som inte bara kommit Sverige till nytta. Men än idag finns många outforskade områden som väntar på att bli upptäckta.

Kontakta oss gärna för diskussion om lämpliga projekt.

Sidan uppdaterad: 2014-11-25