Till Falu Gruva finns sedan 1999 ett instiftat Gruvråd med syfte att underlätta samordningen mellan Stiftelsen Stora Kopparberget och svensk vetenskaplig forskning samt svenskt utbildnings-, kultur- och turistväsende. Gruvrådets ordförande är Falu Gruvas styrelseledamot Johan Cederlund och medlemmarna representerar bland annat universitet, museer, akademier, Bergsstaten, Jernkontoret, med flera.

Kontakt
Lena Grönlund Myrberg Falu Gruva,
E-post lena.gronlund.myrberg@falugruva.se
Telefon 023-78 20 32

Sidan uppdaterad: 2016-10-07