Falu Gruva besöks årligen av mer än 200 skolklasser från hela Sverige och andra europeiska länder. Det finns en lång tradition med pedagogiskt arbete från Christopher Polhems “Laboratorium mechanicum” på 1700-talet via bergsskolorna på 1800- och 1900-talen till museets pedagogiska arbete idag. 

Skolprogram för förskoleklass till åk 3
Skolprogram för årskurs 4-6
Skolprogram för årskurs 7-9
Skolprogram för särskolan

Tillgänglighet
Gruvturer går av säkerhetsskäl inte att anpassa för personer med motoriska funktionsnedsättningar. Vid behov kan vissa av programmen genomföras helt och hållet ovan jord. Kontakta museipedagogen om du har funderingar kring tillgänglighet.

Sidan uppdaterad: 2018-08-29