Vid Falu Gruva ser vi resultatet av cirka 1000 år av gruvdrift, men än idag är vi helt beroende av gruvdrift för att samhället ska fungera. Programmen för åk 7-9 är skapade för att stimulera frågor om  teknik, resurshantering och gruvdriftens konsekvenser. Ett besök vid Falu Gruva är ett bra avstamp för ämnesövergripande diskussioner om hur samhället såg ut förr, och hur vi vill ha det i framtiden. I alla besök ingår ett besök under jord i Falu Gruva.

Årskurs 7-9

Teknisk_visning
Falu_Gruva, naturresurser och global utveckling (nytt vt2019!)
Falun_Mine, natural resources and global development (in English)
Skolprogram för särskolan

Tillgänglighet

Gruvturer går av säkerhetsskäl inte att anpassa för personer med motorisk funktionsnedsättning. Vid behov kan programmen genomföras helt och hållet ovan jord i Gruvmuseet och på gruvområdet. Kontakta museipedagogen om du har funderingar kring tillgänglighet.

 

Sidan uppdaterad: 2019-09-25