Falu Gruva är ett bra val för ett studiebesök för årskurs 4-6. Det finns få platser där eleverna har möjlighet att komma så nära 1600-talet och Sveriges stormaktstid. Skolprogrammen för årskurs 4-6 är framtagna för att stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet med fokus på naturvetenskap och teknik genom historien. I alla program ingår ett besök under jord i Falu Gruva.

Årskurs 4-6

Gruvlavar, vattenhjul och timmerkistor
Kemi i Underjorden
Gruvan som tekniskt system (nytt vt 2019)
Skolprogram för särskolan

Tillgänglighet

Gruvturer går av säkerhetsskäl inte att anpassa för personer med motorisk funktionsnedsättning. Vid behov kan programmen genomföras helt och hållet ovan jord i Gruvmuseet och på gruvområdet. Kontakta museipedagogen om du har funderingar kring tillgänglighet.

 

Sidan uppdaterad: 2018-09-21