Upp till årskurs 3 ligger fokus kring att få barnen att uppleva gruvan på ett spännande och lustfyllt sätt. Eleverna deltar aktivt i programmen som utgår ifrån LGR11. Fokus på programmen ligger på hur människorna levde och arbetade förr vid Falu Gruva. I alla besök ingår ett besök under jord i Falu Gruva.

F-3
Arbete, mat och lek vid Falu Gruva
Skolprogram för särskolan

Tillgänglighet

Gruvturer går av säkerhetsskäl inte att anpassa för personer med motorisk funktionsnedsättning. Vid behov kan programmen genomföras helt och hållet ovan jord i Gruvmuseet och på gruvområdet. Kontakta museipedagogen om du har funderingar kring tillgänglighet.

Sidan uppdaterad: 2019-09-25