Valsverket som förändrade trådvalsningstekniken – ny och oprövad teknik på 1800-talet. Trådvalsverket, som från början togs i bruk på Domnarvets järnverk i Borlänge, flyttades till Falu Gruva 1970. Först sommaren 2019 öppnade byggnaden för våra besökare.

Historik trådvalsverket

Under första halvan av 1800-talet uppstod efterfrågan på järntråd i olika dimensioner. Järntråd användes till många produkter, bland annat till järntrådslinor i gruvor.

Föregångare till valsverkstråd var ett handsmitt ämne som drogs manuellt i en tråddragningsmaskin. Ytterligare ett steg närmare mekaniseringen var utvecklingen av en vattenhjulsdriven tråddragningsmaskin. Från början av 1800-talet användes mekaniska valsstolar där det varma järnet, den så kallade hetan, flyttades för hand från den ena valsstolen till den andra. Metoden var farlig och krävde många man som var kunniga och yrkesskickliga.

När ett nytt trådvalsverk i Domnarvets Järnverk skulle byggas kontaktade disponent Erik Johan Ljungberg år 1879 konstruktören Gustaf Uhr. Efter viss tvekan antog Uhr uppdraget att utarbeta ett förslag för ett trådvalsverk enligt en ny princip. Några år tidigare hade engelsmannen George Bedson konstruerat och byggt en nydanande anläggning. Bedsons idé byggde på att ställa valsstolarna på rad efter varandra, ett så kallat kontinuerligt valsverk. Principen var riktig men dåtidens maskinteknik gjorde det omöjligt att bearbeta alla sidor av hetan med valsarna.

Gustaf Uhr använde Bedsons idé med den kontinuerliga uppställningen av valsstolarna. För att lösa problemet med att hetan måste bearbetas både vertikalt och horisontellt konstruerade Uhr speciella vridledare. Mellan varje stolpar vreds hetan ett kvarts varv helt automatiskt och utan mänskligt ingripande.

År 1882 kunde Stora Kopparbergs Bergslag beställa det nya valsverket av Köpings Mekaniska Verkstad. Gustaf Uhrs konstruktion och mekaniska lösningar skulle visa sig vara utmärkta. Den nya tekniken gjorde det möjligt att utvalsa två hetor samtidigt och valsverket kunde producera stora mängder tråd till lågt pris.

Trådvalsverket var i full drift 1882–1952, i stort sett i sitt ursprungliga skick, och producerade mer än 1 500 000 ton tråd. I samband med stängningen fotodokumenterades verket varefter det monterades ner. Domnarvets Järnverk ägdes av Stora Kopparbergs Bergslags AB och år 1970 återmonterades delar av anläggningen vid bolagets företagsmuseum vid Falu Gruva som ett komplement till museiutställningen.