Ett världsarv är ett av Unesco utsett natur- eller kulturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten och skall bevaras för all framtid. Det är en plats, ort, miljö eller ett objekt som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia.

År 2001 upptogs det industrihistoriska landskapet kring Stora Kopparberget och Falun på Unescos världsarvslista. Ur Falu Gruva togs kopparmalmen som bearbetades i hyttorna i staden och längs vattendrag vid bergsmännens gårdar. En bergsman ägde andelar i gruvan och många blev så rika att de kunde anlägga fantastiska hem och trädgårdar utanför centrala Falun. Gruvarbetarna bodde i gruvans närhet, i områden som idag är levande, välbevarade stadsdelar. På 1600-talet var Falun en internationell stad med landets största och modernaste arbetsplats – Falu Gruva. Staden hade ett starkt inflytande på den tekniska, sociala och politiska utvecklingen i Sverige och Europa och bidrog till formandet av dagens svenska industrisamhälle.

Det finns drygt 1000 världsarv i hela världen varav 15 finns i Sverige. Lär dig mer om Falun och andra världsarv med ett besök i Världsarvshuset vid Falu Gruva.

Besök Världsarvet Faluns vänförenings hemsida för mer information och tips om kommande evenemang.

» Här hittar du mer information om Världsarvet Falu (extern länk).

Sidan uppdaterad: 2020-03-13