Vattnets väg

En gång i tiden var grävda diken, rännor och dammar en förutsättning för gruvdriften.

Vandra längs Vattnets väg


Vattnets väg är Sveriges äldsta bevarade vattenleder kopplade till gruvdrift; sjöar, dammar, kanaler och diken i bergen nordväst om Falu Gruva.

Längs det som i dag är en vandringsled med både kortare och längre slingor finns medeltida hyttplatser, bergsmansgårdar och dammhus. Totalt rör det sig om 30 kilometer stigar i vacker natur.

I dag finns inte ett spår av vatten vid Falu Gruva. Den som upptäcker Vattnets väg i dag kan därmed få en riktig aha-upplevelse. Vattnet som en gång rann där drev runt vattenhjulen vid gruvan. Utan vatten, ingen gruvdrift.

Kartor över Vattnets väg finns att hämta i Besökscenter under våra öppettider.

Mer om Vattnets väg hos Falu kommun

Naturkartan guidar till Vattnets väg