Stiftelsen Stora Kopparberget

Världens äldsta aktiebolag, Stora Kopparbergs Bergslags AB, ägde och drev Falu Gruva under hundratals år. Företaget, som i dag heter Stora Enso, bildade tillsammans med Falu kommun och Investor AB den stiftelse som äger och driver Falu Gruva sedan 1999.

Stiftelsen Stora Kopparberget äger dessutom industrihistoriska byggnader i Falun och omkringliggande orter som Åg, Vintjärn, Svartnäs och Korsån.

Falu Gruva som besöksmål omfattar besöksgruvan, Gruvmuseet, historiska byggnader, gruvarbetarbostäderna Krongården 1958 och Koppargränd 1897, ett besökscenter och Världsarvshuset.

Stiftelsens uppdrag är att “.. vårda, bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industrihistoriska miljöer som Stiftelsen Stora Kopparberget äger”.

Styrelsen består av fem ledamöter och ordförande Jan Moritz. Anna Björkman är verksamhetschef. Utöver besöksservice omfattar verksamheten kulturmiljöfrågor och uthyrning av fastigheter.