Om oss

Den sista salvan i december 1992 satte punkt för hundratals år av obruten gruvdrift i Falu Gruva. I dag finns platsen på listan över Unescos världsarv.

Från koppargruva till Världsarvet Falun

Den 8 december 1992 blev den sista i en lång rad dagar av obruten gruvdrift. Med den sista sprängningen under jord avslutades en lång tradition av bergshantering i Falun. Förvandlingen till dagens moderna besöksmål inleddes på allvar.

I dag har Falu Gruva besökare från hela världen. Hittills har över två miljoner människor följt med på våra guidade visningar besöksgruvan och upplevt den unika historiska miljön med gruvgångar, djupa schakt och stora salar.

Världens äldsta aktiebolag, Stora Kopparbergs Bergslags AB, ägde och drev Falu Gruva under hundratals år. Företaget, som i dag heter Stora Enso, bildade tillsammans med Falu kommun och Investor AB den stiftelse som äger och driver Falu Gruva sedan 1999. Stiftelsen Stora Kopparberget äger dessutom industrihistoriska byggnader i Falun och omkringliggande orter som Åg, Vintjärn, Svartnäs och Korsån.

Falu Gruva som besöksmål omfattar besöksgruvan, Gruvmuseet, historiska byggnader, gruvarbetarbostaden Erikssons stuga, ett besökscenter och Världsarvshuset.

Stiftelsens uppdrag är att “.. vårda, bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industrihistoriska miljöer som Stiftelsen Stora Kopparberget äger”.

Styrelsen består av sex ledamöter och ordförande Jan Moritz. Anna Björkman är verksamhetschef. Utöver besöksservice omfattar verksamheten kulturmiljöfrågor och uthyrning av fastigheter.

Samma år som Stiftelsen Stora Kopparberget bildades inrättades Gruvrådet som har till uppgift att underlätta samordningen med en rad aktörer inom forskning, utbildning, kultur och turism. Medlemmarna kommer bland annat från universitet, museer, akademier, Bergsstaten och Jernkontoret.

Hela området runt Falu Gruva är klassat som byggnadsminne, en skyddsform som regleras i Kulturminneslagen.

Sedan 2001 finns Världsarvet Falun, som består av Falu Gruva, staden och bergsmanslandskapet, med på FN-organet Unescos lista över platser som anses vara så värdefulla att de ska bevaras för all framtid.

För mer information besök:

Världsarvet Falun

 Världsarvet Faluns vänförening