Falu Gruva, Stiftelsen Stora Kopparberget – 1992 avslutades den mycket långa traditionen av att bedriva en aktiv bergshantering på området och en mer än 1000-årig tradition avslutades. Idag är dånande ljud och rök utbytta mot skolbarn och besökare från hela världen.

Det här är vi
I begreppet Falu Gruva inryms besöksgruvan, gruvmuseet, ett visitors center under namnet Världsarvshuset med en butik samt en mängd byggnader på gruvområdet. Stiftelsen bedriver också fastighetsförvaltning på området och har ett stort antal byggnader uthyrda som kontor, butiker och privatbostäder. Gruvmuseet har en fin samling föremål från Stora Kopparbergs Bergslags AB:s olika verksamhetsområden med betoning på Falu Gruva.

Bakgrund
Falu Gruva har historiskt sett ägts och drivits av världens äldsta aktiebolag Stora Kopparbergs Bergslag AB, vilka idag heter Stora Enso. 1999 bildade Stora Kopparbergs Bergslags AB tillsammans med Falu kommun och Investor AB en stiftelse. Stiftelsen döptes till Stiftelsen Stora Kopparberget och är idag den som äger och förvaltar Falu Gruva. Vid sidan av gruvan har stiftelsen i sin ägo ett antal omkringliggande industrihistoriska byggnader i Falun, Åg, Vintjärn, Svartnäs och Korsån. Kvar på gruvområdet finns ännu Stora Kopparbergs Bergslags AB i form av Falu Rödfärg. I sin fabrik tillverkar de äkta Falu Rödfärg av pigmenten från gruvan.

Stiftelsens uppdrag
Stiftelsens uppdrag är att vårda, bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industrihistoriska miljöer som Stiftelsen Stora Kopparberget äger.

Organisation idag
Stiftelsen har en styrelse bestående av sju antal ledamöter med Jan Moritz som ordförande. Operativt arbetar 12 personer. Verksamhetschef är Anna Björkman. Verksamheten innefattar besökservice, uthyrning av kommersiella fastigheter, museiverksamhet och kulturmiljöfrågor.

Gruvrådet
Till Falu Gruva finns sedan 1999 ett instiftat Gruvråd med syfte att underlätta samordningen mellan Stiftelsen Stora Kopparberget och svensk vetenskaplig forskning samt svenskt utbildnings-, kultur- och turistväsende. Gruvrådets ordförande är Falu Gruvas styrelseledamot Johan Cederlund och medlemmarna representerar bland annat universitet, museer, akademier, Bergsstaten, Jernkontoret, med flera.

Falu Gruva – ett världsarv och omistligt för mänskligheten
Falu Gruva blev, tillsammans med Falu stad och det omkringliggande bergsmanslandskapet, utsett av FN-organet Unesco till världsarv 2001. Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara det för framtida generationer.

Hela området är klassat som byggnadsminne, en skyddsform som regleras i Kulturminneslagen.

Sidan uppdaterad: 2016-10-07