Före dess sorterades malmen för hand

När malmen blev fattigare blev skrädning vanligare; gråberget krossas och sorteras.

Större vinning med ny sorteringsmetod

Från 1700-talet blev malmen fattigare och arbete med skrädning blev vanligt. Skrädning innebar att malmen slogs sönder och gråberget sorterades bort. Det mesta av arbetet skedde nere i gruvan.

Med tiden blev det nödvändigt att utföra skrädningen ovan jord intill uppfordringsschakten. Det var förbjudet att störta ned gråberget i gruvan och följden blev att det skapades stora berg av gråberg. De minsta bitarna transporterades till ett vaskverk där malmen spolades av med vatten och sorterades av barn i 10–12-årsåldern.

All skrädning och vaskning gjordes manuellt fram till 1927 då gruvan fick sitt första anrikningsverk där malmen anrikades genom ”flotation”, kemiska bad. Man använde kemikalier för att skilja ut vilka metaller eller mineraler man ville få fram ur den krossade och malda malmen.

Först skiljdes kopparkis och blyglans ut, sedan zinkblände och sist svavelkis. Även guld och silver frigjordes. Genom processen fick man fram fler metaller och mineraler än vid tidigare utvinning. Resultatet blir ett pulver – ”slig”. Sligen såldes till smältverk som framställde metallerna. Av svavelkis tillverkades svavelsyra.

Vaskpojkarna vid gruvan arbetade med att sortera malm för hand i Vaschet.