Industrinatur i Gruvans konsthall

Gruvor, bruk och smältverk har i alla tider också varit föremål för bildkonstnärernas intresse. De svindlande höjderna, de mörka djupen, brusande forsar och romantiska spegeldammar, allt det som hörde järn och kopparhanteringen till har utgjort tacksamma och suggestiva motiv att skildra.

(Bild: J.A. Weise. Fläckig ekorre vid Högbo bruk. Bilden är beskuren. Länsmuseet Gävleborg.)

Industrinatur – bilder från gruvor och bruk, vinterns utställning i Gruvans konsthall, består av ett 20-tal verk som skildrar både industrimiljöer och den aktuella tidsperiodens samhällsfrågor betraktade ur konstnärens perspektiv.

Johan Cederlund, direktör för Zornmuseet i Mora, står för urvalet och bland konstnärerna märks Johan Fredrik Martin, J.A. Weise och Pehr Hilleström. Motiven spänner från 1700-talets Lövstabruk till Aitikgruvan i Gällivare i dag.

Bakom utställningen står Gruvrådet vid Falu Gruva som har till uppgift att underlätta samordningen med en rad aktörer inom forskning, utbildning, kultur och turism. Medlemmarna kommer bland annat från universitet, museer, akademier, Bergsstaten och Jernkontoret.

Utställningen visas den 27 november 2021 – 6 mars 2022.

Öppettider: 10.00-15.00 helgfri lördag och söndag (juldagen och nyårsdagen stängt).

Entré till Gruvans konsthall: 50 kr (ingår i våra övriga biljetter och paket).

FÖREDRAG

Med en rad korta föredrag av medlemmar i Gruvrådet i Falu Gruva fördjupar vi oss i utställningen Industrinatur – bilder från gruvor och bruk.

Tid: Torsdag den 9 december klockan 13.30-16.45.

Plats: Falu Gruva konferens, Falu Gruva.

Fri entré, föranmälan obligatorisk. Mejla info@falugruva.se eller ring 023-78 20 30 under Falu Gruvas öppettider. Sparbanksstiftelsen bjuder på kaffe/te och kaka.

Program:

13.30

Jan Moritz, ordförande Stiftelsen Stora Kopparberget, hälsar välkommen.

13.40

Industrinatur – bilder av gruvor och bruk

Johan Cederlund, fil dr i konstvetenskap och museidirektör vid Zornsamlingarna i Mora.

13.50

Solbelysta lyckoriken, skummande forsar och avgrundsdjupa svalg

Mikael Ahlund, docent i konstvetenskap och chef för Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum.

14.10

Naturvetenskapen i gruv- och bruksbilder

Magnus Hellqvist, fil. dr. i kvartärgeologi, geolog och miljöingenjör knuten till Göteborgs universitet.

14.30

I gruvans värld – teknik och arbete i gruva och smedja

Maths Isacson, seniorprofessor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

14.50 Kaffe/te och kaka

15.20

Om natursyn i det svenska industrilandskapet

Magdalena Tafvelin Heldner, intendent Samlingar och Utställningar vid Tekniska museet.

15.40

Vattnet i brukslandskapet

Catarina Karlsson, fil. dr. i agrarhistoria med inriktning på förbrukning av järn och stål.

16.00

Gruvindustriella arv och hållbara samhällen

Dag Avango, professor i historia vid avdelningen för samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

16.20

Att förvalta en industrinatur idag

Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu Gruva och Johanna Nybelius, museipedagog vid Falu Gruva.

Möjlighet finns att köpa en nytryckt skrift om utställningen med texter av föredragshållarna.

Mer om Gruvans konsthall