Arkeologisk förundersökning startar på gruvområdet

Den 25 april startar arkeologerna vid Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning på gruvområdet i Falun.

Orsaken är att nuvarande restaurang Geschwornergården ska kompletteras med en tillbyggnad på 366 kvm. Tillbyggnaden är ritad av arkitekt Hans Murman och beräknas vara uppförd under december 2016.

Geschwornergården kommer att hålla öppet som vanligt under byggtiden. Tillbyggnaden kommer att uppföras i massivträ från Stora Enso. Den nya delen kommer att innehålla kök och matplatser för lunch- och konferensgäster.

Förhandlingar pågår med en ny krögare som ska driva restaurang Geschwornergården från januari 2017.

– Jag är mycket glad över att vi kan bygga till restaurang Geschwornergården och är övertygad om att det kommer att betyda mycket både för återkommande lunchgäster samt turister. Satsningen på en träbyggnad känns helt rätt och ligger i linje med gruvans satsning på hållbarhet, säger Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu Gruva.