Nyheter

Berguvarna i Stora Stöten och valborgsfirande

Falu Gruva är mycket glada över att ett nytt berguvspar har genomfört en lyckad häckning i dagbrottet Stora Stöten. Tre ungar har nu sett dagens…

Falu Gruva är mycket glada över att ett nytt berguvspar har genomfört en lyckad häckning i dagbrottet Stora Stöten. Tre ungar har nu sett dagens ljus. Berguven har valt Falu Gruva som häckningsplats under lång tid, både när det var en aktiv gruva och nu när det är ett besöksmål.

Falu Gruva har länge varit en viktig mötesplats för människor både från närområdet och från hela världen. En mötesplats för människor som också tar hänsyn till områdets spännande natur- och djurliv. Exempelvis förbjöds smällare och fyrverkerier på området för att antal år sedan då det befarade skrämma berguvsparet. Falu Gruva för dialog med experter på berguvar som bland annat finns knutna till Berguv-Nord och Nordens Ark. En dialog förs också med Länsstyrelsen som ansvarar för lagstiftningen kring skyddade arter.

Vad gäller valborgsmässoafton så är det en lång tradition vid Falu Gruva och en viktig högtid för många människor. Valborgsmässofirandet har genomförts i ett flertal år då berguvarna har häckat i Stora Stöten. Christer Larsson från Nordens Ark säger att ”Berguvar är inte rädda av sig för ljud och verksamheter som de vänjer sig med. Har de hittat en bra lokal – som Stora Stöten – blir de kvar även vid viss aktivitet men kanske hittar en annan plats på området. Den allra känsligaste tiden är vid etablering av en ny häckningsplats samt vid äggkläckning.”
Varmt välkomna att fira valborgsmässoafton vid Falu Gruva. Mellan klockan 10-15 firar vi barnens valborg och klockan 21.00 startar det traditionella firandet.
» Valborgsfirandet vid Falu Gruva

Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu Gruva