Nyheter

Falu Gruva i samarbete med särskolan i Falun och Borlänge

Stiftelsen Stora Kopparberget har beviljats 716 000 kr från Arvsfonden till projektet ”Upptäck Världsarvet och Falu Gruva utifrån dina egna förutsättningar”. Projektet ska resultera i…

Stiftelsen Stora Kopparberget har beviljats 716 000 kr från Arvsfonden till projektet ”Upptäck Världsarvet och Falu Gruva utifrån dina egna förutsättningar”. Projektet ska resultera i en film och ett antal pedagogiska program för särskolans elever.

– Vi har länge försökt få till ett projekt som ”Upptäck Världsarvet och Falu Gruva utifrån dina egna förutsättningar” och med hjälp av Arvsfondens bidrag på 716 000 kr blir det nu äntligen möjligt, säger Anna Björkman, verksamhetschef, Falu Gruva.

Projektledare är Stiftelsen Stora Kopparberget och arbetet sker i samarbete med särskolan i Borlänge och Falun samt HSO Dalarna. Projektet går ut på att elever och andra besökare med en funktionsnedsättning, som innebär att de inte kan besöka Falu Gruva under jord, får möjlighet att genom en filmisk upplevelse ovan jord ta del av Världsarvet. Filmen kommer att produceras av filmaren Björn Larsson från Leksand med hjälp av elever och pedagoger från särskolan i Borlänge samt HSO Dalarna. Filmen kommer att vara tecken- och syntolkad.

Projektet kommer också att resultera i ett antal pedagogiska program för särskolans elever som tas fram gemensamt av Falu Gruva, pedagoger och elever från särskolan samt HSO Dalarna. De nya programmen ska sedan kostnadsfritt erbjudas alla elever inom särskolan i Borlänge och Falun under projekttiden.

– Vi på Stiftelsen Stora Kopparberget är väldigt glada över det positiva beslutet och ser detta som en viktig milstolpe att göra Falu Gruva och den här delen av Världsarvet Falun tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättning, säger Anna Björkman.

Stiftelsen Stora Kopparberget förvaltar besöksmålet Falu Gruva.