Nyheter

Falu Gruva satsar på mångfald

Varje sommar anställer Falu Gruva ca 30 sommarvärdar. I år har nio nya sommarvärdar rekryterats och av dessa har fem rötterna i Asien och Afrika….

Varje sommar anställer Falu Gruva ca 30 sommarvärdar. I år har nio nya sommarvärdar rekryterats och av dessa har fem rötterna i Asien och Afrika.

Falu Gruva har precis påbörjat utbildningen av ny personal för sommaren 2016. I år gjorde vi en extra satsning för att öka mångfalden bland personalen. Satsningen innebar bland annat att klasser från SFI i Falun bjöds in för att få en presentation av vad ett sommarjobb vid Falu Gruva innebär. Det blev intressanta och givande möten och många nya ansökningar till jobben som sommarvärd. I sommaren kommer vi att ha personal med rötter i Tjeckien, Filippinerna, Kenya, Saudiarabien, Somalia och Syrien.

– Vi har med den här rekryteringen verkligen kunnat höja den kulturella och språkliga mångfalden bland sommarpersonalen. Falu Gruva har historiskt varit en arbetsplats där olika kulturer och språk har mötts och jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter arbeta i den andan, säger Johanna Nybelius, museipedagog vid Falu Gruva.

Innan de nya sommarvärdarna börjar arbeta kommer de att få utbildning i bland annat Världsarvet Falun, vad ett världsarv egentligen är och Falu Gruvas historia, första hjälpen och säkerhet i gruvan.