Falu Gruvas arbete med berguvarna i Stora Stöten

Hej, alla som på olika sätt engagerar sig i det häckande berguvsparet vid Falu Gruva. Här följer en beskrivning av vår roll som markägare och förvaltare av ett av Dalarnas största besöksmål. Falu Gruva är mycket stolta över att ha ett häckande berguvspar i Stora Stöten. Vi vet inte exakt när det första paret valde Stora Stöten som boplats men det sägs att det häckade berguvar även när gruvan var aktiv, alltså före den lades ned 1992.

Falu Gruva är idag en del av Världsarvet Falun och skyddat som byggnadsminne och fornlämning. Området besöks årligen av ca 250.000 människor som besöker gruvan under jord, museet, butiker, caféer, restaurang eller promenerar runt dagbrottet. Området har också sedan ett stort antal år varit en uppskattad arena för valborgsmässofirande, julmarknad och nationaldagsfirande.

Dialog och tillstånd
Falu Gruva är experter på att förvalta och utveckla en unik kulturmiljö som är klassat som ett av världens världsarv. Vi är däremot inte experter på berguvar och därför tar vi hjälp av sakkunniga personer vid Nordens Ark, Berguv-Nord och Dalarnas Ornitologiska Förening för att få råd och hjälp i arbetet.

Länsstyrelsen i Dalarna ansvarar för att artskyddsförordningen efterlevs. Falu Gruva ansöker därför om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för olika åtgärder/händelser vid Falu Gruva som eventuellt kan påverka berguvshäckning.

2015 ansökte Falu SS, om samråd kring arrangemanget Stora Stöten Swimrun som gick av stapeln den 30 maj 2015. Länsstyrelsen godkände start av tävlingen nere i Stora Stöten. 2016 är tävlingen förlagd till den 13 augusti för att inte störa berguvarna eller sjöfåglar i de vattendrag som löparna ska simma i. Länsstyrelsen beräknas lämna besked i ärendet i början av juni.

Åtgärder
För ett antal år sedan så förekom fyrverkerier och smällare i samband med Nyårsafton och Valborgsmässoafton. Falu Gruva har förbjudit smällare och raketer på gruvområdet av olika anledningar. Enligt påpekande från exempelvis Falu Fågelklubb om att detta kan påverka berguvarna negativt.
Vi förlägger också eventuella aktiviteter i Stora Stöten i största möjliga mån till augusti och inte under vårens känsliga häckningsperiod. Säkerhetskontroller och underhåll som måste utförs under häckningsperioden görs med största möjliga hänsyn till uvarna.

Information om uvarna
Falu Gruva bidrar till att sprida kunskap om berguvar och det gör vi bland annat genom den utställning som finns i Världsarvshuset och som är öppen året om. Utställningen har tillkommit tillsammans med Falu Fågelklubb. Vi har också haft ”berguvsspaning” tillsammans med Dalarnas Ornitologiska Förening och Falu Fågelklubb i samband med bland annat firandet av barnens valborg.

Ringmärkning
Berguvarna i Stora Stöten har inte tidigare blivit ringmärkta. Föräldrarna i det nya paret från 2016 är dock ringmärkta, vilket gav anledning till en dialog med Nordens Ark samt Dalarnas Ornitologiska Förening kring att även ringmärka ungarna. Ringmärkning är viktigt i forskningssyfte och experter vid Nordens Ark menar att erfarenheten visar att fåglarna inte blir negativt påverkade av ringmärkning. Falu Gruva beslutade dock tillsammans med Dalarnas Ornitologiska Förening att inte ringmärka ungarna under 2016 då det finns risk att de, om de blir störda av ringmärkningen, kan ramla ned från bohyllan, något som alla parter vill undvika.

Val av boplats
Berguvsparet har häckat på olika sidor i Stora Stöten och exempelvis 2014 valde de att inte häcka i bolådan utan på motsatt sida. Utifrån den kunskapen så valde vi att komplettera dagbrottet med ytterligare en bolåda så att det finns bolådor på två olika sidor i dagbrottet (vi byggde den andra bolådan efter ritning från den första bolådan, den enda skillnaden är +2,5 cm i tröskeln). » Här finns ritningen. Falu Gruvas önskemål är att de inte häckar i närheten av vägen ned i dagbrottet utan istället väljer motsatt sida av dagbrottet. Då vi behöver nyttja vägen ned för att exempelvis utföra kontroller i industrigruvan, provtagning med mera.

Berguvsstatyn
2014 flyttade Falu kommun upp Lennart Sands fina berguvsstaty upp till kanten av dagbrottet. Orsaken var att hylla berguven och att få en koppling till det häckande berguvsparet i Stora stöten. När statyn sattes upp hade berguvarna redan påbörjat sin häckning på motsatt sida i dagbrottet. Under 2015 genomförde paret en lyckad häckning i sin vanliga bolåda, vilken är placerad precis under statyn.
Efter mycket debatt kring ifall statyn kunde påverka berguvsparet negativt eller inte så valde Falu kommun att under våren 2016 flytta bort statyn från gruvområdet.

Hör gärna av er till mig om ni har några frågor kring berguvarna eller hur vi arbetar med dessa frågor vid Falu Gruva.

Anna Björkman 2016-05-18