Nyheter

Här byggs den nya restaurangen

Nu är bygget av den nya restaurangen i full gång. I januari 2017 ska restaurangen stå klar. Nuvarande restaurang Geschwornergården ska kompletteras med en tillbyggnad…

Nu är bygget av den nya restaurangen i full gång. I januari 2017 ska restaurangen stå klar.

Nuvarande restaurang Geschwornergården ska kompletteras med en tillbyggnad på 366 kvm. Tillbyggnaden är ritad av arkitekt Hans Murman. Tillbyggnaden kommer att byggas med fokus på hållbarhet och uppföras i massivträ från Stora Enso. Den nya delen ska innehålla kök och matplatser för lunch- och konferensgäster. På sikt kommer den gamla Geschwornergården att renoveras invändigt.

Det blir krögare Ted Stöffling som ska driva den nya restaurangen och samtidigt tar över lokalerna i Geschwornergården. Ted Stöffling är ägare till Smak & mera med restaurang i centrum och uppe på Lugnet i Falun.

I den nya restaurangen blir det fokus på närodlat och ekologiskt.  Ted Stöffling ser det som en förlängning av sin restaurang Smak i centrala Falun.