Historisk byggnad får ett lyft

Fredriks hjulhus, en av de faluröda byggnaderna på ovansidan av Stora Stöten, får ett lyft med nymålad fasad och nylagt papptak.

Byggnadsställningar täcker Fredriks hjulhus på ovansidan av Stora Stöten – en del av silhuetten som avtecknar sig mot skogen när man blickar ut över dagbrottet.

1800-talsbyggnaden ska under den närmaste tiden få en varsam restaurering med hjälp av rödfärg, linoljefärg och takpapp. Finansieringen står Länsstyrelsen Dalarna för, summan är cirka 400 000 kr, och det motiverar antikvarie Olle Lind så här:

“Kraftförsörjningen som var kopplad till gruvdriften är en väldigt intressant och viktig del av världsarvet, något som bland annat gjorts tillgängligt genom det vi kallar Vattnets väg. Det var hit, till de olika vattenhjulen och uppfodringsverken, som vattnet skulle ledas.”

Han lyfter fram det förhållandevis stora antalet historiska byggnader som finns bevarade runt Stora Stöten.

“Det gör Falu Gruva till en av Sveriges industrihistoriskt mest intressanta platser,” säger Olle Lind.

Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu Gruva, ser satsningen på Fredriks hjulhus som ett led i att lyfta miljön ovan jord. Tidigare har en rad andra byggnader, exempelvis Creutz lave, restaurerats för att tåla tidens tand.

“Vi vill tillgängliggöra gruvans historia även ovan jord i så stor utsträckning som vi kan. Våra historiska byggnader är en viktig del i detta och därför är vi extra glada över möjligheten att rusta upp hjulhuset”, säger hon.

Mer om Vattnets väg