Hopp om nykläckta berguvar

I många år har berguvarna valt dagbrottet vid Falu Gruva som boplats. Även i år finns det hopp om nykläckta ungar till våren.

Dalarnas ornitologiska förening rapporterar att honan troligen ligger på ägg; hon har inte synts till på flera veckor och den här tiden på året är häckning den troliga orsaken.

Om så är fallet ligger hon dold någonstans i dagbrottet. De observationer som gjorts är av hannen, som är den som matar honan medan hon ruvar. Eftersom berguven främst jagar nattetid är det dock svårt att följa hannens rörelsemönster.

Berguven, som är Dalarnas landskapsdjur och en av världens största ugglor, är tyvärr en hotad art och varje unge är därför väldigt värdefull.

Med tanke på valet av boplats är det troligen först när ungarna har kläckts och själva börjar röra på sig som vi vet om det blir en lyckad häckning eller inte.

Falu Gruva arbetar på flera sätt för att sprida information om berguven som art. En bolåda finns iordningställd i dagbrottet och när honan väljer att ligga där går häckningen att följa via en webbkamera. På området finns informationstavlor och kikare uppsatta där besökare kan titta efter berguvarna i Stora Stöten.

”Att fler har möjlighet att få uppleva Dalarnas landskapsdjur berguven i naturligt tillstånd betyder väldigt mycket för besöksmålet och världsarvet Falu Gruva. Vi är stolta och vill självklart göra det vi kan för att de ska trivas och återkomma många år framöver”, säger Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu Gruva.

Mer om berguven i Stora Stöten