Interaktiv guidning bland historiska byggnader

Nu kan besökare vid Falu Gruva gå en guidad tur bland de historiska byggnaderna helt på egen hand.
”Det är ytterligare ett steg i vårt långsiktiga arbete med att levandegöra gruvans tusenåriga historia”, säger verksamhetschef Anna Björkman.Med mobiltelefonen i handen kan besökare vid Falu Gruva lära sig mer om åtta av de historiska byggnaderna på området. QR-koder länkar vidare till filmklipp, ett på svenska och ett på engelska, där en av gruvans guider berättar mer om respektive byggnad.


”Det känns riktigt roligt att vi, med hjälp av modern teknik, kan tillgängliggöra våra unika byggnader som vid sin tillkomst stod för den absolut senaste tekniken. Cirkeln sluts på något sätt”, säger Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu Gruva.


Creutz lave, en av gruvans mest kända byggnader, ingår i satsningen tillsammans med intilliggande spelhus, hjulhus och pivå. I samarbete med Länsstyrelsen Dalarna har Falu Gruva arbetat med att renovera och öppna upp de unika träbyggnaderna från mitten av 1800-talet för besökare.


Den interaktiva guidningen, en nyhet inför årets högsäsong, är nästa steg i detta arbete. Andra byggnader som är en del av satsningen är Gruvmuseet, Anfarten och den moderna 1970-talsbyggnaden Oscars lave på ovansidan av Stora Stöten.

Områdeskartan som finns att hämta i Besökscenter guidar till vilka av byggnaderna som har den nya QR-skyltningen.