Ny kårebock snart på plats

En hyllning till Världsarvet Falun – och till den nedbrunna kårebocken. Det är tanken bakom det nya sju meter höga landmärket som snart är på plats.

Tomrummet efter kårebocken som brann ner förra våren har märkts både på plats vid Falu Gruva och i Falubornas hjärtan. Nu står det klart att ett nytt monument ska uppföras på platsen och det ska enligt planerna avtäckas den 13 december, på dagen 20 år efter utnämningen av Världsarvet Falun.

”Den gemensamma historien, med berättelsen om hur Kåre hittade platsen som blev Falu Gruva, är kärnan i hela världsarvet. Därför känns det bra att det nya monumentet hedrar kårebocken med den välkända silhuetten”, säger Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu Gruva.

Kommunikationsbyrån Confetti, som i flera år har arbetat med att gestalta Världsarvet Falun på uppdrag av Falu Gruva, står bakom utformningen av det nya monumentet.

”Istället för att försöka ersätta Kåre låter vi formen av bocken symbolisera Världsarvet Falun. Tanken är att vi ramar in platsen – igenom Kåre syns gruvan, staden och landskapet runtomkring. Beroende på varifrån man betraktar monumentet syns olika delar av världsarvet”, säger art director och designer David Qvick.

Dala Svets & Smide står för tillverkningen av den sju gånger tio meter stora bocken. Faluföretaget har på eget initiativ tagit fram en mindre variant av Kåre som ersättare för den gamla under året som gått.

Kommunalrådet Joakim Storck (C) om Falubornas engagamang i frågan:

”Kåre är också en folkkär symbol för Falun. Därför känns det extra roligt att han nu återuppstår i ny skepnad som symbol för världsarvet.”

FAKTA: Nya landmärket vid Falu Gruva
Kårebocken av trä, uppförd på 1980-talet, brann ner den 1 april 2020.
Falu Gruva, Falu kommun, Visit Dalarna, länsstyrelsen och Falu Rödfärg har ingått i den arbetsgrupp som tagit fram riktlinjer för utformningen av det nya monumentet.
För finansieringen står Falu Gruva med bidrag från Falu kommun och Falu Rödfärg.